СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УРОЦИ ОНЛАЙН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА


  Налични курсове

  Място за тестване на системата и споделяне на опит

        Курсът"Педагогическа правоспособност" - дисциплина "Методика на обучението" запознава с основни теоритични  знания и формиране на практически  умения за специалисти от различни професии, желаещи  да  придобият специализация по педагогическа правоспособност. В дисциплината "Методика на обучението" се разглеждат  основите за професионалното обучение; документалната рамка, свързана с наредби и правилници при организиране на обучението в България, според изисквания на МОН, обучение по планиране, организиране и провеждане на уроци, видове уроци и др.
           Обръща се внимание на спецификата на професионалното обучение на младите хора,  като път за тяхната бъдеща житейска интеграция в обществото и личностно развитие. В този план се разглеждат и някои специфики и предизвикателства на комуникацията преподавател- студенти, ученици, ролята на преподавателя.

             Предвижда се и задълбочаване на знанията, свързани с възможностие  на дистационното обучение, императавно наложили се в нашето ежедневие.

  Курс по проектиране.

  Нахлуването на корона вирус се случна неочаквано и безапелационно. Това променя начина ни на живот, налага промяна, среща ни с раздели и налага забрани.

  Как да разбираме децата и юношите по време на карантина от Covid 19 като родители, учители, близки - това се темите, които се засагят в настоящата презентация., без те да имат претенцията да бъдат императивни като епидемичните мерки, но пък могат да послужат за  отворяне на пространство за разговор и подкрепа...  Новини от сайта

  УРОЦИ ОНЛАЙН

  от Admin User -

  UROCI.ONLINE

  Какво е UROCI.ONLINE?
  UROCI.ONLINE е свободна система за провеждане на онлайн уроци в Българските училища.

  Как възниква UROCI.ONLINE?
  UROCI.ONLINE възниква по идея на родители ентусиасти обединени със свой приятели, работещи в ИТ сектора и представлява онлайн система, която помага за провеждане на онлайн уроци, когато учениците са възпрепятствани да присъстват в час.

  Колко струва UROCI.ONLINE?
  UROCI.ONLINE не е направена с цел финансова печалба. Целта е родители и учители да помагат на други родители и учители и на системата на Българското образование. Ние сме отворена група от ентусиасти и приемаме всички желаещи да се включат в нашата инициатива.

  Как работи UROCI.ONLINE?
  UROCI.ONLINE изпозлва безплатен софтуер с отворен код, който използва уеб технология. Сайтът и системата са изключително лесни за работа и не изискват допълнителна квалификация. Техническите средства се осигуряват от наши приятели в ИТ сектора, които са готови да съдействат при запитвания и трудности.

  Как да се присъедините към UROCI.ONLINE?
  Може да се свържете с нас по всяко време на посочените по долу координати:

  Facebook: https://facebook.com/slavyg | Facebook: https://facebook.com/www.uroci.online/


  КОНТАКТИ:

  Слави Глухов
  Skype: sgluhov
  e-mail: sgluhov@jeni-soft.com

  Румен Кънев
  facebook: rumen.kunev
  e-mail: rumen9309@gmail.com
  моб. Тел.: +359 879 93 93 77


  Александър Игнатов
  Viber: +359 87 846 16 75
  e-mail: ignatov@jeni-soft.com
  моб. Тел.: +359 87 846 16 75

  Ваня Кастрева: Никой не задължава учителите да използват Microsoft Teams

  от Admin User -

  Регионалното управление по образованието (РУО) - София-град, препоръча на учителите да използват платформата на Microsoft Teams, а социалните мрежи - в краен случай, защото има опасност от изтичане на личните данни на учениците и продуктово позициониране. Пред "Дневник" началникът на управлението Ваня Кастрева обясни, че използването на Microsoft Teams не е задължително. Министърът на образованието Красимир Вълчев също многократно е повтарял, че учителите имат свободата сами да избират по коя програма да провеждат обучението.

  Повод за питането беше оплакване на учители, че са задължавани да използват платформата, в която Министерството на науката и образованието (МОН) създаде профили на всички учители и ученици.

  "В писмото до училищните директори от 27 март, публикувано на сайта на РУО - София-град, са дадени препоръки с цел подобряване на качеството и ефективността на обучението в електронна среда поетапно и при възможност учителите да използват ресурсите на Microsoft Teams, Google Classroom и на други образователни платформи в защитена среда, да споделят и да ползват създадената Национална електронна библиотека на учителите (Електронно хранилище за учебно съдържание) - https://e-learn.mon.bg. Разнообразните интернет приложения, социалните мрежи и електронна поща могат да продължат да се използват при необходимост от комуникация с родителите, с колегите, с учениците. Писмото не съдържа задължителен елемент за ползване само на Microsoft Teams, Google Classroom и не е необходимо тези, които използват други платформи или начини на комуникация, да сменят системата. РУО - София-град, няма отношение и към техническото обезпечаване работата на различните платформи", отговори Кастрева на въпрос на "Дневник". (Писмото можете да намерите в прикачения файл.)

  Тя напомни, че на 24 март до директорите на училищата в София са изпратени указания и от министъра на образованието Красимир Вълчев, които също се отнасят до подобряване на организацията на електронното обучение, с оглед оптимална дневна натовареност на учениците и по-координирано възлагане на задачи от различните учители в при обучение в електронна сред. В писмото на министъра също е посочено, че училищата по техен избор могат да продължат да работят с познатите им платформи и ресурси.

  Това повториха пред "Дневник" и от министерството на образованието - че вероятно и други РУО в страната са препоръчали на училищата да преминат към използване на ресурсите на Microsoft Teams, в която министерството създаде профили за всички учители и ученици в страната. Но никой не задължава учителите да прехвърлят обучението си в тази платформа, нито се предвиждат санкции за тези, които не го направят.

  В училищата в София работят общо 12 549 педагогически специалисти, които обучават 136 864 ученици. От МОН отбелязаха, че дори не само всички те да минат в системата на Microsoft, а и всички училища в България, тя няма да се натовари, защото е създадена така, че да издържи всички около 800 хиляди потребители.

  ИЗТОЧНИК: https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/04/02/4049183_vania_kastreva_nikoi_ne_zaduljava_uchitelite_da/?fbclid=IwAR0JkBuHtEPTXerc6eiNV56ckCoyG23c0-jFZO6wCVWaTVVEORBBujN7ckU